• Regulamin programu lojalnościowego

1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepu weizo.pl

2. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia i niepełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

3. Aby skorzystać z programu lojalnościowego należy zarejestrować konto lub zalogować się na istniejącym koncie w sklepie weizo.pl

4. Każdy uczestnik, który dokona zakupów bezpośrednio w sklepie weizo.pl otrzyma 1 pkt za każdą wydaną złotówkę (1 zł = 1 pkt ).

6. Punkty są naliczane za zakup 1 sztuki danego produktu. Zakup kilku sztuk tego samego produktu spowoduje naliczenie punktów w ilości odpowiadającej 1 sztuce.

7. Podczas naliczania punktów są one zaokrąglane do 1.

8. Podczas kolejnych zakupów uczestnik może obniżyć wartość koszyka wykorzystując punkty uzbierane w poprzednich zamówieniach.

9. Aby obniżyć wartość koszyka o 1 zł należy wymienić 30 punktów.

10. Minimalna wartość zamówienia może wynosić 1zł.

11. Anulowanie zamówienia spowoduje odliczenie punktów naliczonych przy jego składaniu.

12. Naliczone punkty tracą ważność po upływie 24 miesięcy od zakupu.

13. Program lojalnościowy obowiązuje od 05.04.2020 roku i nie obejmuje zamówień złożonych przed tym terminem

 

 

REKLAMACJE

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.